آموزش های فنی و حرفه ای موتور محرکه اقتصاد و ارتقا دهنده فرهنگ فنی اجتماع

سيستم دو گانه آموزش آلمان شامل كار نيمه وقت و تحصيل در كنار هم مي‌باشد. وارد شدن در اين سيستم دو گانه منجر به موفقيت و تكميل تحصيل در مدارس مي‌شود. تمام جواناني كه داوطلب آماده شدن براي يك حرفه مناسب هستند بايد در اين سيستم شركت كنند.  دوسوم كساني كه تحصيل خودرا تمام مي‌كنند وارد اين سيستم مي‌شوند. اين دانش‌آموز ان يك يا  دو روز در هفته به صورت نيمه وقت به كار مشغول مي‌شوند و بقيه هفته را به كلاس‌هاي درسي خود مي‌پر دازند. اين كارآموزيها معمولاً بين دو تا سه سال بطول مي‌انجامد و مي‌توانند نمره‌هاي موفقيت-  آميزي در آزمون‌هاي پاياني بدست آورند. مدرسه Berufsschule يكي از مدارسي است كه اين سيستمهاي دو گانه را ارائه مي‌كند.  اين مدرسه علاوه بر ارائه يك كارآموزي مناسب به دانش آموزان بعداز تمام تحصيلشان براي آن‌ها شغلي در بازار كار در نظر مي‌گيرد. آئين نامه پرورش قريب به 370 شغل و حرفه را در اختيار دارد كه به طور منظم با همكاري كار فرمايان، اتحاديه‌هاي كارگري‘ مربيان، به روز مي‌شود. آموزشگا ه حرفه اي فدرال هدايتگر اصلي تحقيقات در زمينه تغييرات اقتصادي و تكنولوژي و آگاه سازي عموم مي‌باشد.  با توجه به اينكه حقوق و دستمزد مربيان توسط دولت ارائه مي‌گردد و هيچگونه تصميم‌گيريهاي فردي در آن وجود ندارد، مسئوليت مدرسه در زمينه كيفيت وسايل و تجهيزات و آموزش يكي از مهمترين مسئوليتها مي‌باشد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۶ساعت 11:32  توسط   | 

   مقدمه

  هر نظام يا علوم و فنوني به فراخور خود ، از مجموعه واژه گاني ويژه برخوردارندكه در طول عمر خود در بين استفاده كنندگان، ذينفعان و كاربران مصطلح گرديده است و تعداد اين واژه ها بسته به عمر و سابقه و نيز ابعاد و وسعت هر نظام و يا علوم، متغير بوده ولي هركدام كه داراي سابقه تاريخي طولاني تر باشند اغلب از تعداد زيادتري از واژه ها نيز برخوردارند. دانستن مفاهيم اين اصطلاحات به اين علت داراي اهميت است كه براي درك مناسب هر موضوعي ابتدا لازم است تعريف و مفهوم آن ارائه گردد. بديهي است هرچه قدر تعريف ارائه شده از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و كارا باشد درك مناسب تري از موضوع حاصل مي گردد. در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي نيز كه داراي سابقه طولاني در جهان و سابقه حداقل 50 ساله به مفهوم امروزي در كشورمان مي باشد. مجموعه اي از فرهنگ اصطلاحات كه بصورت منسجم انتشار يابد وجود نداشته و اين موجب مي شود كه تفاهم يكساني از مفاهيم و اصطلاحات در بين دست اندركاران اين نوع آموزش ها وجود نداشته باشد و اين به تجربه در مدت اندك حضور جمع آوري كننده مشهود بود و اين اختلاف ديدگاهها را حس نموده است. بي ترديد اين مجموعه نيز نخواهد توانست نظر همگان را از نظر رسايي و كامل بودن مفاهيم جلب نمايد ولي كوششي بود كه به عنوان گامي از اقدامهاي  اوليه در ساماندهي مفاهيم مطرح در حوزه نظام آموزش فني و حرفه اي غير رسمي صورت گرفت كه اميد است مورد توجه اساتيد، صاحبنظران وعلاقمندان به اين نوع آموزش ها قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:34  توسط   | 

 

 

 

چكيده

 

احتمالا تا بحال بارها به اين موضوع فكر كرده ايد كه چرا مديريت آموزش هاي فني و حرفه اي در ايران و حتي در بسياري از كشورها تحت يك ساختار متمركز و واحد نيست‘ به نوعي كه قسمتي از اين آموزش ها در وزارت آموزش و پرورش و قسمتي ديگر در وزارت كار و امور اجتماعي و يا حتي ساير وزارتخانه ها غير متمركز شده است؟ و چرا موازي كاري و ناهماهنگي  عليرغم تلاش هاي صورت گرفته به يك نظام متمركز و واحد در نيامده است؟

اين مقاله ضمن شناسايي گونه هاي مختلف نظام هاي آموزش فني و حرفه اي علت شكسته شدن اين نوع آموزش ها در بين دستگاهها و وزارتخانه هاي مختلف را با ذكر ويژگي ها و تفاوت هاي بين انواع آموزش هاي فني و حرفه اي  بيان مي كند.

 

كليد واژه ها: آموزش هاي فني و حرفه اي‘ حرفه آموزي بازار كار‘  آموزش حرفه اي‘ حرفه آموزي بنگاه كار

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 8:44  توسط   | 

 

 آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی در قبل از انقلاب:

اگر چه سابقه آموزش هاي فني و حرفه اي در كشورمان عمري بيش از يك سده دارد اما به جرات مي توان گفت نطفه تشكيل آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی و به نوعی پایه های فعالیت سازمان آموزش فني و حرفه اي  به «آيين نامه كارآموزي و افزايش مهارت » مصوب 27 دي ماه 1339 شوراي عالي كار بر مي گردد.

اين آيين نامه كه در 4 فصل‘ 27 ماده و 3 تبصره تنظيم شده است در نوع خود حركتي پيشرو در زمينه پايه ريزي تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر در بخش غير رسمي كشور به حساب مي آيد.

بدنبال آن مصوبه 23 آبان ماه 1343 هيات وزيران مبني بر واگذاري امور آموزش كارگري مركز كارآموزي كرج از سازمان ذوب آهن ايران وابسته به وزارت اقتصاد وقت به وزارت كار و امور اجتماعي را نقطه عطف تشكيل مراكز آموزش فني و حرفه اي محسوب نمود‘ به طوري كه «تا سال 1344 چهار مركز آموزش حرفه اي ديگر(بدنبال آن) تشكيل شد.

در سال 1345 يك مركز آموزش حرفه اي براي مربيان و سركارگران (انستيتو تربيت مربيان فني و حرفه اي در منطقه تجريش تهران) تاسيس گرديد»[1].  و از آنجا كه  شهر كرج محور تشكيل مراكز آموزش حرفه اي بود پس مي توان آن شهر را كانون آموزش هاي فني و حرفه اي كشور ایران ناميد و كشور آلمان را جزو اولين مشاركت كنندگان در تشكيل ساختار آموزش هاي مهارتي محسوب كرد[2].

  [1]  حسين كمالي‘ اقتصاد سياسي روابط كار در ايران‘ سازمان چاپ و انتشارات‘ 1380

[2] موافقت نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان درباره همكاري فني مصوب ارديبهشت ماه 1348 مجلس شوراي ملي ‘ ماخذ: مجموعه قوانين و تصويب نامه ها و مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به سازمان آموزش فني و حرفه اي ‘ سعداله ملك‘ 1377


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 8:36  توسط   | 

 

  

تحولات ناشي از انقلاب صنعتي نقش ديرين آموزش و پرورش را دگرگون كرد و در روش هاي تعليم و تربيت‘ برنامه ها و محتواي دروس تغييرات اساسي ايجاد نمود كه از آن جمله مي توان به دخالت دولت ها در تعليم و تربيت‘ همگاني شدن آموزش و پرورش‘ اهميت يافتن علوم رياضي و طبيعي‘ طولاني شدن مدت تحصيل‘ ايجاد رشته هاي تحصيلي مختلف و از همه مهمتر ورود علوم فني و حرفه اي به مدارس اشاره نمود.

قبل از انقلاب صنعتي‘ مدارس اروپا هيچگونه نقشي در ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي نداشتند. تا آن زمان آموزش هاي فني و حرفه اي صرفا از انتقال مهارت از پدر به پسر و يا از استاد به شاگرد انجام مي گرفت. انقلاب صنعتي كه توسعه صنايع و كارخانه ها با بكار گيري ماشين ها را به دنبال داشت موجب ايجاد مشاغل و تخصص هاي جديد شد. فراگيري مهارتهاي مربوط به اين مشاغل از طريق نظام استاد – شاگردي و در آن شرايط و كارگاههاي كوچك مقدور نبود‘ بنابراين شيوه انتقال مهارت از طريق آموزش و پرورش رايج گرديد. تجلي اين فكر اروپائيان را واداشت تا در برنامه هاي آموزشي مدارس خود تجديد نظر نمايند و طولي نكشيد كه آموزش هاي حرفه اي به مراكز و مدارس آموزشي راه يافت‘ به طوري كه در اواسط سده نوزدهم‘ آموزش حرفه اي در اروپا كاملا رواج پيدا كرده بود.(مرجاني‘1373)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 8:30  توسط   | 

تاسیس نهاد آموزش فنی و حرفه ای، در قالب سازمان یافته آموزشگاهی و نوین آن، به پایه گذاری مدرسه درالفنون در سال ۱۲۲۸ ه.ش (۱۲۶۸ ه.ق) باز می گردد که با همت امیر کبیر راه اندازی شد، مو سسه ای که شالوده کلیه انواع آموزش های نوین در ایران شناخته می شود(قاسمی پویا-۱۳۷۷). گسترش این نوع آموزش ها، پس از تاخیری چهل ساله، از انقلاب مشروطیت تاکنون، با سرعت قابل توجهی همراه بوده است به طوری که آن مدرسه، اکنون به مجموعه پیچیده ای از نظام های آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شده است که گستره فعالیت ها و مراکز آن طیف وسیعی از آموزش ها را در سطوح مختلف در بر می گیرد. بنابراین اشاره به چگونگی و نحوه راه اندازی و معرفی بخش ها و کسانی که در راه اندازی این مدرسه زحمت کشیده اند. به عنوان مبدا تحول برای علاقمندان به آموزش های فنی و حرفه ای خالی از لطف نیست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 17:16  توسط   | 

این وبلاگ با هدف نشر و توسعه دانش و مبانی نظری آموزش های فنی و حرفه ای راه اندازی شده است. فقر اطلاعات در این حوزه از یک طرف و تکوین پراکنده همراه با مدیریت شکل نگرفته نظام آموزش های فنی و حرفه ای ایرانَ، موجب کاهش برخورداری این نظام از کارآیی و اثر بخشی لازم شده است که جملگی ناشی از نارسایی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای است. بنابراین به نظر می رسد: کسب نظرات واقعی کارشناسان،عالمان و صاحبان فکر حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به دور از ملاحظه های موقعیتی، مدیریتی و سیاسی شان جهت ارتقا دیدگاهها، در سیاست گذاری ملی، برنامه ریزی راهبردیَ و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای، یکی از راهکارهای رفع نارسایی و تنگناهای موجود باشد. لذا این وبلاگ بانک اطلاعاتی از تاریخچه، فلسفه وجودی و تصویر آخرین وضعیت موجود نظام آموزش های فنی و حرفه ای ایران، به همراه تبیین آخرین دانش و اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تجربیات موفق داخل و خارج از کشور خواهد بود. لذا برای غنی سازی زمینه های مطالعاتی-پژوهشی وبلاگ از اظهار نظر و انتقادهای سازنده کارشناسان و صاحبنظران استقبال می کند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 16:39  توسط   |